Sahne Perdesi

Melay Home
Motorlu sahne perdesi ya da manuel sahne perdesi ihtiyacınızını karşılıyoruz.

SAHNE PERDELERİ

Sahne perdesinin amacı sahnenin sağ ve sol yanını birbirine paralel şekilde hem dekor görünümü oluşturmak hem sanatçının sahneye birkaç noktadan çıkışını sağlamaktır.

MOTORLU SAHNE PERDESİ
Motorlu Sahne Perdesi: Sinema , kültür merkezi ve sinema salonlarında kullanılan, genellikle kadife kumaştan yapılıp, ortadan ikiye açılan bir sistemdir. Bu sistem: Rediktörlü, motorlu, uzaktan kumanda ve buton sistemi ile çalışan sistemdir. Sahne Perdesi Hakkında Genel Bilgiler: Sahne Perdeleri - (Sağa ve Sola Açılır Perde Sistemi) Sahne rayı alüminyum malzemeden üretilmiş olup, istenilen şekil bükümlerle verilebilir.

KULİS PERDESİ VE MEKANİK SİSTEMLERİ
Kulis perdesinin amacı sahnenin sağ ve sol yanını birbirine paralel şekilde hem dekor görünümü oluşturmak hem sanatçının sahneye birkaç noktadan çıkışını sağlamaktır. Sahne sıralarını beklerken oyuncuları, dekorları ve yardımcı unsurları izleyicilerden gizlemeye yarayan, sahnenin her iki yanında açılı bir şekilde bulunan yaklaşık 1.5 m. eninde sofitadan sahne zeminine sarkıtılmış perde sistemidir. Sofitalara bağlı makaralar yardımıyla ve sahne içindeki sofita altında bulunan kedi yollarındaki yarı otomatik mekanizmaları aracılığıyla yukarı aşağı hareketini çelik halatlar yardımıyla yapan bir sistemdir. Kulis perdesinin amacı sahnenin sağ ve sol yanını birbirine paralel şekilde hem dekor görünümü oluşturmak hem sanatçının sahneye birkaç noktadan çıkışını sağlamaktır.